September actie


Een nieuw lid sport de hele maand september gratis*
Breng als bestaand lid in de maand september een nieuw lid mee en krijg zelf een maand lidmaatschap cadeau**


*geldig bij een lidmaatschap van minimaal 3 maanden. Indien er niet wordt voldaan aan deze termijn, wordt het kwijtgescholden bedrag op terugwerkende kracht verrekend.
**gratis maand sporten wordt verrekend nadat het nieuwe lid 3 betaaltermijnen heeft doorlopen. De maximale korting omvat het lidmaatschapstarief van het nieuwe lid.